Sozluktr.Net

Büyük Türkçe Kelime Anlam Sözlüğü

Kelime Arayınkulağına küpe olmak (veya etmek) Anlamı ve Diğer Anlamları;

 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : dikkatini (bir şeye) vermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : söylenecek sözü, gelecek haberi bekleyerek (beklemek)
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Herkesin kulağı kirişteydi, herkes olacak şeyleri takip ediyordu. - Y. K. Beyatlı Cümle 2: Kulağı tetikte, avuçları terlemiş, yüreği küt küt atıyor, çıkıyor odadan. - A. İlhan • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : kolay yolu varken bir işi daha zor ve uzun yollar kullanarak yapmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Tahkike, mahkike, kulağı ters taraftan göstermeye ne lüzûm var? - S. M. Alus • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : başkasına söylenirken kendisi de duymuş olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Bu gürültüler arasında Vildan'ın bağırarak ve daha ziyade kıymet vererek telâffuz ettiği bazı kelimeler, cümleler kulağıma çalınıyordu. - P. Safa • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : duyulmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Barın kalabalığı, hareketliliği, çalgısı ve dumanı içinde ortaya atılan bu söz, tam bir isabetle geldi, Ahmet Samim'in kulağına çarptı. - Y. K. Karaosmanoğlu • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : çok alçak ve hafif bir ses tonuyla kulağına eğilip konuşmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Emrullah'ı yanına çağırıp kulağına usulca bir şeyler fısıldadı. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : kulağına çalınmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : biri tarafından duyulmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : söylenilen sözlere önem vermek, söylenenleri anlamak, benimsemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : duyduklarının doğruluğundan şüphe etmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Kulaklarıma inanamıyordum, bu kadar narin, bu kadar nahif bir vücutta böyle bir ruh... - Ö. Seyfettin • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : sıkışık bir duruma düşmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : bir duruma veya söze hazırlamak için önceden kısaca anlatmak; düşünce aşılamak, telkin etmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Bunu Bayram ağanın kulağına koydular. - H. E. Adıvar • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : başa gelen bir durumdan alınan dersi hiç unutmamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Bu sözümü kulağına küpe et kızım! - R. N. Güntekin • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : fısıldamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : dikkatle dinlemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : bir sorun karşısında dikkatli davranması için uyarıda bulunmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : ceza olarak kulağını tutup bükerek çekmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : uyarmak için hafif bir ceza vermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : birini anmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : konuşulanları dinlemek için dikkat kesilmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: şimdi kulakları, seslerimize dikilmiş bir köpek gibi yatıyordu. - Sait Faik Abasıyanık • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : bir kimseye -başkasından bilgi almadan önce konu üzerinde bilgi verirken kendi düşüncesini aşılamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : aynı şeyi dinlemekten usanmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : çoktan beri müzik dinlememiş olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : çok utanmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : (hayvan) dikkat kesilmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : dinlemek, istememek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : çoktan beri dinlememişken müzik dinlemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : konuşulan yerde bulunmayan, sevilen biri anıldığında söylenir
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Kulağı çınlasın, bizim arkadaş öyle derdi. • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : sağır olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Kulakları duvar olan ihtiyarla avaz avaz ilişki kurmaya üşenmişler. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : söylenecek sözü, gelecek haberi bekleyerek (beklemekte)
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Sınır boylarında Mehmet, gözünü dört açmış, kulağı kirişte nöbet tutuyordu. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : kulağa hoş gelmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Başın her iki yanında bulunan işitme organı
  Fiil değildir.Kelime Yapısı : İsim

  Cümle 1: Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lâkırdıların hiçbirini duymuyordum. - H. C. Yalçın • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Kulakları küçük. Cümle 2: Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu. - H. E. Adıvar • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
  Mecazi • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : dikkate almamak, göz önünde tutmamak
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Bazıları hava kirlenmesinde olduğu gibi, bu eleştirileri kulak ardı ediyorlar. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : "önemseme, dimleme!" anlamında uyarı sözü
  Fiil değildir.Kullanımı : • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : önem vermek (vermemek), dinlemek (dinlememek)
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Susun yahu, durun yahu, başlasın, dinleyelim diye bağırmak istiyor, fakat bu çeşit ikazlara kulak asan olmuyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: Bunların sözlerine ne diye kulak asıyor, ona göre yapacağın işi kestiriyorsun? - M. ş. Esendal Cümle 3: Kirazlıyayla'da o kadar az kaldı ki, bir şey gördük dersem kulak asmayın. - B. R. Eyuboğlu • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : belli etmemeye çalışarak dinlemek
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Havanın bir an evvel açılması için ara sıra kulak kabartarak, ağaçlardan en vahşî bir hışırtı ile esen rüzgârı dinlemeye çalışıyorlar. - K. Hulûsi Cümle 2: Köylülerden birkaçı sesin geldiği tarafa kulak kabarttılar. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : büyük bir dikkatle dinlemek
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Bir kere söze başladı mı, isterdi ki herkes kulak kesilip onu dinlesin. - H. Taner • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : tarımda domatesin olgunlaşması sırasında yapılan bir işlem
  Fiil değildir.Kullanımı : • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : bir şeyi duymazlıktan gelmek
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Vücudu içinden duyduğu çöküntülere kulaklarını tıkar, gözlerini yumar. - A. ş. Hisar • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : (ses için) kulağı rahatsız etmek
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Evde kimse yoktu sözü kulağını tırmaladı. - M. ş. Esendal • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : dinlemek, işitmek istemek
  Fiil değildir.Kullanımı : • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak
  Fiil değildir.Kullanımı : Cümle 1: Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın / Bir vatan kalbinin attığı yerdir. - N. H. Onan Cümle 2: Merdiven başından kulak verdim. Sokak kapısı gayet hafif kapandı. - P. Safa • kulağına küpe olmak (veya etmek) anlamı : kulağı iyi işitmemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :