Sozluktr.Net

Büyük Türkçe Kelime Anlam Sözlüğü

Kelime Arayınpara saymak Anlamı ve Diğer Anlamları;

 • para saymak anlamı : Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
  Fiil değildir.Kelime Yapısı : İsim

  Ekonomi • para saymak anlamı : Kuruşun kırkta biri
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
  Eskidil • para saymak anlamı : darphanede veya basım evinde metali veya kâğıdı para durumuna getirmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : kumarda ortaya para koymak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : büyük parayı ufak paralarla değiştirmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : bir yere yatırılmış paradan bir bölümünü geri almak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Murat Bey artık açık kapatmak için bankadan para çekmiyordu. - T. Buğra • para saymak anlamı : para sızdırmak, birinden birtakım gerekçelerle para almak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: şunu yaparız, bunu yaparız diye Paşa'yı aldatmaktan ve parasını çekmekten başka bir şey yaptıkları yok. - Y. K. Karaosmanoğlu • para saymak anlamı : para basmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : başka yerde bulunan kimseye posta veya banka ile para göndermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para yetişmemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı, kırk para çıkışmıyordu. - R. H. Karay • para saymak anlamı : bir iş için çok para harcamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : rüşvetle iş yapılmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : değeri olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : değeri pahasına satılamamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : etkisi olmamak, işe yaramamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Hasılı isyan bayrağını çekti Miralay Bey. Yalvarma yakarma artık hiçbir şey para etmiyor. - H. Taner • para saymak anlamı : kazanç sağlamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Hiç ömrümde bir saatimin bu kadar para getirdiğini bilmiyordum. - M. ş. Esendal • para saymak anlamı : çok ucuz
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : her işin parayla yapılmayacağını anlatır
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para basmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : çok para kazanmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
  Mecazi
  Cümle 1: Büyük para kesiyor, yeni yeni bilezikler alıyor. - H. R. Gürpınar • para saymak anlamı : çok kazanmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : kazanç sağlamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Balıkçılıkta para vardır ama dalgıçlık kadar genç işidir. - Sait Faik Abasıyanık • para saymak anlamı : elde para bulunursa onunla yeni paralar kazanılır
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : her işin karşılığı anında ödenmeli, anlamında bir söz
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : ödemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : zorlayarak veya kandırarak birinden para almak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para biriktirmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para kazanıp biriktirmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Açıkhava'da, Maksim'de verdiği temsillerle kısa zamanda ün ve para yaptı. - H. Taner • para saymak anlamı : gerektiğinde almak üzere bir yere para vermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : gereksiz olarak başkasına çok para harcamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : rüşvet vermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : gereksiz olarak çok para harcamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : görevli bulunduğu yerin imkânlarından yararlanarak para çalmak, rüşvet almak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para harcamak zorunda kalmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Canım ne lüzumu var, paradan çıkıyorsun diye âdeta beni azarlıyor. - R. N. Güntekin • para saymak anlamı : satın alınan şeyin tutarından artan para
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : paranın çekiciliğini ve geri çevrilemeyeceğini anlatır
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : ana parayı kurtarmak, masrafını çıkarmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : değeri olmayan bir mala para vermek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : hiç çalışmadan bedavadan geçinmek, birinin sırtından geçinmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para vererek yaptırdığı bir şey iyi çıkmamak, parasının karşılığını alamamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : herhangi bir şeyi para ile değiştirmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : parayı çok seven kimse
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: İnsan ne de olsa, paraya düşkün bir mahlûktur. - B. Felek • para saymak anlamı : gereken yerde para harcamaktan kaçınmamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : çok para kazanır olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : elde edilen parayı az bulmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : bol para harcamak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para kazancı pek çok olmak
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : herhangi bir parayı az bulmak, küçümsemek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : parayı gerekli yere harcamalı
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : boşuna harcamak, israf etmek
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :
 • para saymak anlamı : para harcayınca insan istediğini elde edebilir
  Fiil değildir.Kelime Yapısı :

  Cümle 1: Bana kafa tutmaya hiç hakkın yok. Parayı veren düdüğü çalar. Verirsin bir görüşme parası daha. - Sait Faik Abasıyanık