Sozluktr.Net

Büyük Türkçe Kelime Anlam Sözlüğü

Tıp Terimlerinin Türkçe Anlamları


Anlamına bakılan son bir kaç kelime

  • irritabilite
  • transmembranel
  • ondülasyon
  • turnover
  • nekro-
  • kadavra
  • efektif  •