Sozluktr.Net

Büyük Türkçe Kelime Anlam Sözlüğü

Tıp Terimlerinin Türkçe Anlamları


Anlamına bakılan son bir kaç kelime

  • mayi
  • inis(i)yal
  • sitostatik
  • eksüda
  • immünoloji
  • eksfoli(y)asyon
  • kaskad(t)  •